Vratky/převody/doplatky_VP

_______________________________
Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Email. kontakt na zák. zástupce *
Tel. kontakt zák. zástupce *
_______________________________
Plavání jsem uhradil /a/ *
ročně
pololetně
neuhradil /a/
_______________________________
Poměrnou část úhrady chci *
vrátit na účet
převést na 2. pololetí /možné pouze v případě pololetní úhrady/
uhradím doplatek
jiná možnost
Jiná možnost....
Číslo účtu + kód banky, kam máme úhradu zaslat
_______________________________
Chcete nám něco sdělit:-)
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121