Volná místa v plavání pro děti

První lekce pro další zájemce probíhají v týdnu od 30.9. 2019 a to vždy v den a hodinu, kdy jste dítě přilásili.

Bližší informace Vám budou zaslány na email uvedený v přihlášce.

V případě dotazů nás kontaktujte

tel: 724 255 842, bartova@bazenlaguna.cz

Základní údaje
Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Adresa trvalého pobytu dítěte
Ulice *
Číslo popisné *
Číslo orientační
Město *
PSČ *
Datum narození dítěte, ve formátu dd.mm.rrrr *
Rodné číslo dítěte, ve formátu 045302_4581 *
_______________________________________________
Příjmení a jméno zák. zástupce *
Tel. kontakt na zák. zástupce *
Emailový kontakt na zák. zástupce *
_______________________________________________
Přihlašuji dítě do:
_______________________________________________
Modré plavání, neplavci, malý bazén
M, pondělí 15:05-15:50
M, úterý 15:05 - 15:50
M, středa 15:05 - 15:50
M, čtvrtek 15:05 - 15:50
_______________________________________________
Fialové plavání-"poloplavci", velký bazén, 1 dráha
F, úterý 15:05 - 15:50
F, středa 15:05 - 15:50
F, čtvrtek 15:05 - 15:50
_______________________________________________
Zelené plavání, plavci, velký bazén, 2 dráha
Z, úterý 15:00 - 16:00
_______________________________________________
Červené plavání, plavci, velký bazén, 3 dráha
Č, středa, 15:00 - 16:00
Č, úterý, 15:00 - 16:00
_______________________________________________
Oranžové plavání, neplavci, malý bazén
O, čtvrtek, 16:00 - 16:45
_______________________________________________
Růžové plavání, poloplavci, velký bazén 1 dráha
R, úterý, 16:00 - 16:45
R, čtvrtek, 16:00 - 16:45
_______________________________________________
Sobotní plavání, neplavci, plavci, kondiční plavci
S, kondiční plavci, 8:30 - 9:15
S, neplavci, 9:20 - 10:05
S, plavci, 9:20 - 10:05
S, neplavci, 10:05 - 10:50
_______________________________________________
Zdravotní stav dítěte
Dítě je zdravotně způsobilé absolvovat plavecké lekce.
ano
ne, zdravotní omezení doplním před první lekcí
_______________________________________________
Fotografování
ano
ne
Souhlasím s fotografováním dítěte a případným použitím pro propagaci Plaveckého oddílu Laguna Třebíč z.s.
_______________________________________________
Souhlas *
Odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku se dítě stává členem Plaveckého oddílu Laguna Třebíč z.s. sekce výukové a kondiční plavání. Plavci budou registrováni u ČSPS-Plaveckého svazu ČUS- České unie sportu.
_______________________________________________
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. *
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  info@bazenlaguna.cz
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121