Potvrzení o zařazení do VP na 2021/2022

Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Rodné číslo dítěte, ve formátu 095520_1234 *
_________________________________________________
Adresa trvalého pobytu dítěte:
Ulice *
Číslo popisné *
Číslo orientační
Město *
PSČ *
_________________________________________________
Příjmení a jméno zákonného zástupce *
Telefonní kontakt zákonného zástupce *
Email zákonného zástupce *
_________________________________________________
Způsob úhrady členských příspěvků *
Ročně - úhrada příspěvků do 30. 9. 2021
Pololetně - první úhrada příspěvků 30.9.2021, druhá úhrada do 31.1.2022
Jiná varianta (po dohodě s R.Bártovou)
_________________________________________________
Souhlas s fotografováním *
ANO
NE
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Plavecký oddíl Laguna Třebíč fotografie dítěte, videa, zvukové záznamy, a to za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě, prezentace v tisku.
_________________________________________________
Souhlas
Odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku se dítě stává členem Plaveckého oddílu Laguna Třebíč z.s. sekce výkonnostního plavání a bude registrováno u ČSPS (Český svaz plaveckých sportů).
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121