Potvrzení o zařazení do VP na 2018 / 2019

Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Bydliště *
Rodné číslo dítěte, ve formátu 095520_1234 *
Příjmení a jméno zákonného zástupce *
Telefonní kontakt zákonného zástupce *
Email zákonného zástupce *
--------------
Způsob úhrady členských příspěvků *
Pololetně - první úhrada příspěvků do 14. 9. 2018, druhá úhrada do 31. 1. 2019
Ročně - úhrada příspěvků do 14. 9. 2018
-------------
Souhlas s fotografováním *
Ano
Ne
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Plavecký oddíl Laguna Třebíč fotografie dítěte, videa, zvukové záznamy a to za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě, prezentace v tisku.
------------
Souhlas
Odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku se dítě stává členem Plaveckého oddílu Laguna Třebíč z.s. sekce výkonnostního plavání a bude registrováno u ČSPS (Český svaz plaveckých sportů).
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  info@bazenlaguna.cz
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121