OLYMPIÁDA NA LAGUNĚ 2021

 

On-line přihlašování od čtvrtka 1. dubna od 20:00 hodin!

Ing. Radka Bártová, [email protected], +420 724 255 842

 

 

_______________________________
Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Datum narození dítěte ve formátu dd.mm.rrrr *
_______________________________
Příjmení a jméno zák. zástupce *
Tel. kontakt zák. zástupce *
Email. kontakt na zák. zástupce *
_______________________________
Přihlašuji dítě na termín
1. termín, 19.-23.7.2021-náhradník
2. termín, 26.-30.7.2021-náhradník
3. termín, 2.-6.8.2021-náhradník
4. termín, 9.-13.8.2021-náhradník
_______________________________
Prohlášení o zdravotním stavu dítěte *
ano
zdravotní omezení uvedu v poznámce
Prohlašuji, že je dítě schopno absolvovat příměstský tábor bez zdravotního omezení. V případě omezení, jej uveďte do poznámky.
Zdravotní omezení dítěte
Souhlas s fotografováním *
ano
ne
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Plavecký oddíl Laguna Třebíč fotografie dítěte, videa, zvukové záznamy a to za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě, prezentace v tisku
Souhlasím se zpracováním osobnívh údajů dle zák. č. 101/200Sb. *
"Odkliknutím" souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ( jméno a příjmení zák. zástupce, telefonní číslo na zák. zástupce, email na zák. zástupce, jméno a příjmení dítěte, dat. narození dítěte) po dobu trvání účelu a zpracování ( tedy i po tom, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je evidován). To vše za účelem vedení evidence.
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121