LKS 2020_ PŘIHLÁŠKA

Termín příhlášení je 20 .5. 2020

 

Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Datum narození dítěte, ve formátu dd.mm.rrrr *
Zdravotní stav dítěte
V případě, že má dítě nějaká zdravotní omezení/ astma, alergie.../ prosím uveďte jaká.
________________________________________________________________
Příjmení a jméno zák.zástupce *
Tel. kontakt na zák.zástupce *
Emailový kontakt na zák.zástupce *
Poznámka
př.pozdější nástup,dřívější odjezd ...
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121