LKS 2019_ PŘIHLÁŠKA

Termín příhlášení je 15 .5. 2019

 

Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Datum narození dítěte, ve formátu dd.mm.rrrr *
Zdravotní stav dítěte
V případě, že má dítě nějaká zdravotní omezení/ astma, alergie.../ prosím uveďte jaká.
_______________________________________________
Příjmení a jméno zák. zástupce *
Tel. kontakt na zák. zástupce *
Emailový kontakt na zák. zástupce *
Poznámka
př. pozdější nástup, dřívější odjezd....
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  info@bazenlaguna.cz
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121